ทรัพย์สิน 4.7 ล้าน “พัชรี อาระยะกุล” ปลัด พม. หลุยส์วิตตอง 2 ใบ-สร้อยทองคำ 2 เส้น

ทรัพย์สิน 4.7 ล้าน “พัชรี อาระยะกุล” ปลัด พม. หลุยส์วิตตอง 2 ใบ-สร้อยทองคำ 2 เส้น

เปิดทรัพย์สิน 4.7 ล้านบาท! “พัชรี อาระยะกุล” ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี เป็น “ปลัด พม.” ถือกระเป๋า “หลุยส์วิตตอง” 2 ใบ 50,000 บาท มีสร้อยคอทองคำ 2 เส้น 1.2 แสนบาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นางพัชรี อาระยะกุล กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถึงปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564

นางพัชรี แจ้งมีทรัพย์สิน 4,770,896 บาท ได้แก่ เงินฝาก 791,896 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.3 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 429,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3,946,148 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,813,790 บาท เป็นเงินเดือน 1,898,040 บาท ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 1,915,750 บาท มีรายจ่ายรวม 1,440,409 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 7.2 แสนบาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 3 แสนบาท หนี้สหกรณ์ 183,348 บาท หนี้ธนาคารออมสิน 2.1 แสนบาท กบข. 27,061 บาท

ส่วนนายสามิตร อาระยะกุล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 16,688 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 1.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,787,584 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 3,946,148 บาท

ทรัพย์สิน 4.7 ล้าน “พัชรี อาระยะกุล” ปลัด พม. หลุยส์วิตตอง 2 ใบ-สร้อยทองคำ 2 เส้น

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นางพัชรี แจ้งว่าส่วนใหญ่ได้มาระหว่างปี 2564-2565 เช่น สร้อยคอทองคำ 2 เส้น มูลค่า 1.2 แสนบาท กระเป๋าหลุยส์วิตตอง 2 ใบ รวมมูลค่า 50,000 บาท เป็นต้น

ปัจจุบันนางพัชรี นอกเหนือจากเป็นปลัด พม.แล้ว ยังเป็นกรรมการการเคหะแห่งชาติ (บอร์ด กคช.) กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (บอร์ด ธอส.) และประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์