เลือกนายกเมืองพัทยาเจอพิษบัตรหายส่งกกต.กลางวินิจฉัยผลเลือกตั้ง

เลือกนายกเมืองพัทยาเจอพิษบัตรหายส่งกกต.กลางวินิจฉัยผลเลือกตั้ง

“ปลัดเมืองพัทยา” แถลงคืน 22 พ.ค. ไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ได้ หลังพบบัตรเลือกตั้งหน่วย 2 เขต 1 และหน่วยที่ 20 เขต ที่ 4 สูญหายไป หน่วยละ 1 ใบ รวมสูญหาย 2 ใบ ส่งกกต.กลางวินิจฉัย

วานนี้ (22 พ.ค.) ร.ต.ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา แถลงด่วน เมื่อ 23.00 ยืนยัน ไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาได้ เนื่องจากบัตรเลือกตั้ง ในหน่วย 2 เขต 1 และหน่วยที่ 20 เขต ที่ 4  สูญหายไป หน่วยละ 1 ใบ รวมบัตรนายกฯสูญหาย 2 ใบ ทำให้ประกาศผลนายกเมืองพัทยาไม่ได้ ตอนนี้รายงานให้ กกต.กลางวินิจฉัย
 

 นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในหน่วยที่ 29 เขตเลือกตั้ง ที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ของเขต 3  มีบัตรเขย่ง หน่วยละ 1 ใบ รวม 2 ใบ (เพราะ จนท.ประจำหน่วย ให้บัตร เลือกสมาชิกสภาเขต แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกนายกเมือง อย่างเดียว ทำให้บัตรสมาชิกสภาเมือง เกินมารวม 2 ใบ จึงประกาศผลไม่ได้ ส่วนอีก 2 เขต เลือกตั้ง ที่ไม่มีปัญหาบัตรเขย่ง คือเขต 1 กับ 4 ประกาศผลสมาชิกสภาเขตได้