เลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา ยังไร้เรื่องทุจริต คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

เลือกตั้ง กทม.-เมืองพัทยา ยังไร้เรื่องทุจริต คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.-นายกเมืองพัทยา” ยังเรียบร้อย ไร้เรื่องทุจริต แต่มีร้องเรียนเกี่ยวกับการติดป้ายหาเสียงอยู่ เผยหากเกิดปัญหาน้ำท่วมจนเป็นอุปสรรค เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 3 ทุ่มวันนี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงข่าวภาพรวมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รวมถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) ว่า ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง กทม. 6,817 แห่ง และเมืองพัทยา 146 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีเหตุใดที่จะถือว่าทำให้การเลือกตั้งมีปัญหา สำนักงาน กกต. เชื่อมั่นในทีมของ กกต.กทม. และ กกต.ชลบุรี ว่าปฏิบัติตามแผนการต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

นายแสวง กล่าวว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนขณะนี้ กทม. มี 16 เรื่อง และเมืองพัทยา 1 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการติดป้ายหาเสียง และหาเสียงเกินความเป็นจริง ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงที่บ่งชี้ว่าอาจทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม ส่วนสภาพอากาศวันนี้ถือว่าอากาศดี อาจจะมีฝนประปราย เป็นอุปสรรคกับการออกมาใช้สิทธิของประชาชน แต่คิดว่าคงจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมหน่วยเลือกตั้ง จนเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้ง แต่หากเกิดปัญหาดังกล่าว กกต.มีแผนรองรับไว้แล้ว

นายแสวง กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพราะยังเหลือเวลากว่าจะถึงเวลา 17.00 น. ขอให้ประชาชนผู้จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีข้อมูลประจำตัวและรูปถ่าย ไปแสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะเดียวกันขอให้ตรวจสอบลำดับที่ และหน่วยเลือกตั้งให้ดี สามารถตรวจสอบได้หลายช่องทาง ทั้งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เว็บไซต์กกต. แอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่จะเลือกก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ที่หน่วยเลือกตั้งจะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่อสม. คอยอำนวยความสะดวกในการลงคะแนน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างดีที่สุด หากผู้มีสิทธิมีความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจะนำปากกามาเองขอให้เป็นปากกาสีน้ำเงิน เพราะเป็นสีมาตรฐานและหาได้ง่าย

เลขาธิการ กกต. กล่าวด้วยว่า ส่วนการนับคะแนนหลังการเลือกตั้ง จากที่ได้เห็นแผนงานที่ทาง กทม. และเมืองพัทยา เตรียมการไว้ คาดว่าคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งจะทราบไม่เกิน 19.00 น. ส่วนผลคะแนนรวมทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบได้ไม่เกิน 21.00 น.หรืออาจเร็วกว่านั้น อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่สนใจของประชาชน หลังจากห่างหายมานาน โดยประชาชนและตัวแทนของผู้สมัครสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ ซึ่งในเรื่องการนับคะแนน กกต.ได้มีการซักซ้อม กปน. ว่าการนับและขานคะแนนควรทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความสับสน เนื่องจากจะต้องมีการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่รบกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นความผิดปกติ หรือพบว่ามีการนับหรือขานคะแนนไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วงได้ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอธิบายและจะทำบันทึกไว้ เพื่อให้ผู้ที่ทักท้วงสามารถนำมาร้องในภายหลังได้

นายแสวง กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ได้พยายามกำชับ กปน. ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือมีสิทธิเลือกตั้งแค่ผู้บริหารเท่านั้น เพื่อที่จะทำการจ่ายบัตรให้ถูกต้องตามสิทธิ หาก กปน.ไม่ตรวจสอบให้ดี อาจทำให้เกิดปัญหาจำนวนผู้มาแสดงตนและจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน นอกจากนี้ เรื่องการนับคะแนนยังอาจจะเกิดปัญหาบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิตรงกัน แต่จำนวนคะแนนบนกระดานไม่ตรง ซึ่งทั้ง 2 กรณี จะต้องมีการรายงานกลับมาที่ กกต.กลาง หากไม่สามารถหาสาเหตุได้ กกต.อาจจะวินิจฉัยให้มีการลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่