กกต.ลุยสังเกตการณ์เลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” แนะแนวทาง ป้องถูกร้องเรียน

กกต.ลุยสังเกตการณ์เลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” แนะแนวทาง ป้องถูกร้องเรียน

“ปกรณ์” กกต.ลุยสังเกตการณ์การเลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ แนะแนวทาง-ข้อควรระวัง เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริต-เที่ยงธรรม ป้องถูกร้องเรียน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 และหน่วยเลือกตั้งที่ 17 โบสถ์เซนต์นิโคลัส หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 9 มัสยิดดารุลอิบาดะห์ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 , 9 , 10  , 12 ,13 ,15 หมู่ 9  เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การดำเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย

นายปกรณ์ ได้แนะแนวทาง ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม มิให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือคัดค้านการเลือกตั้ง และเน้นย้ำในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ การนับคะแนนเลือกตั้ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง อย่างระมัดระวัง ให้ถูกต้องครบถ้วน 

กกต.ลุยสังเกตการณ์เลือกตั้ง “นายกเมืองพัทยา” แนะแนวทาง ป้องถูกร้องเรียน

โดยมี พันตำรวจตรี เดชพล กอสนาน ผู้ตรวจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี  นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ