ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

อย่าหาทำ! ก่อนจะไป "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ในวันที่ 22 พ.ค. 65 ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องรู้! การกระทำแบบไหน เข้าข่าย "ผิดกฎหมายเลือกตั้ง" และหากฝ่าฝืนจะมีโทษอะไรบ้าง?

งวดเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับดีเดย์ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." ที่จะมีขึ้นในวันมะรืนนี้ (22 พ.ค.65) โดยก่อนหน้านี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เคยนำเสนอวิธีใช้สิทธิเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนน พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับ 11 ข้อห้ามทำในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในครั้งนี้

อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ "กฎหมายการเลือกตั้ง ความผิดและบทกำหนดโทษ" ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยหากพบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ในที่นี้ เราจะพาไปรู้จักการกระทำผิดและบทลงโทษเฉพาะในกรณีของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจะได้ระมัดระวังไม่เผลอทำผิดกฎหมายระหว่างการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง โดยรวบรวมข้อหลักๆ ที่ต้องรู้ มาให้เช็กลิสต์ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไปลงคะแนนเสียง มีโทษจำคุก 10 ปี

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์เงื่อนไข ได้แก่

  • มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี)
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
  • คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ที่ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังพยายามไปออกเสียงลงคะแนน จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง "มาตรา 126 วรรคหนึ่ง" ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี

อีกทั้ง ผิดกฎหมาย "มาตรา 116" ซึ่งถือว่ากระทำการอันเป็นการทุจริต ในการเลือกตั้ง 

2. ใช้บัตรอื่นที่ "ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง" มีโทษจำคุก 10 ปี

หากพบว่าผู้ใดใช้บัตรอื่นที่ "ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง" มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม "มาตรา 126 วรรคหนึ่ง" ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

อีกทั้ง ผิดกฎหมาย "มาตรา 116" ให้ถือว่ากระทำการอันเป็นการทุจริต ในการเลือกตั้ง

รวมถึงผู้กระทำอาจมีความผิดฐาน "ใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา" ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท

3. นำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้ง โทษจำคุก 5 ปี

นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง จะมีความผิดตาม "มาตรา 134" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 10 ปี

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

4. ทำเครื่องหมายอื่นใน "บัตรเลือกตั้ง" โทษจำคุก 5 ปี

หากจงใจทำเครื่องหมายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ลงในบัตรเลือกตั้ง ที่นอกเหนือจากเครื่องหมายลงคะแนน "กากบาท" (X) เช่น เขียนข้อความ, ขีดเส้นสัญลักษณ์, กากบาทซ้ำๆ หลายช่อง, ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบผลการซื้อเสียงของตนได้ ฯลฯ 

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

การกระทำเหล่านี้ผิดกฎหมายตาม "มาตรา 134" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 10 ปี 

5. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก 1 ปี

ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายตาม "มาตรา 135" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

6. นำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบฯ โดยมิชอบ โทษจำคุก 10 ปี

หากมีการนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงว่ามีผู้แสดงตนผิดไปจากความจริง หรือทำให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นผิดจากความเป็นจริง 

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

ผิดกฎหมายตาม "มาตรา 126 วรรคหนึ่ง" ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี

อีกทั้ง ผิดกฎหมายตาม "มาตรา 116" ให้ถือว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

7. โชว์บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว โทษจำคุก 1 ปี

อย่านำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายตาม "มาตรา 135" ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต้องรู้! หากผู้ใช้สิทธิทำผิด "กฎหมายเลือกตั้ง" มีบทลงโทษอะไรบ้าง?

นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นๆ อีกหลายหัวข้อ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดพบการกระทำความผิด ให้แจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐาน อันน่าเชื่อถือ และผู้กระทำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่ลือกตั้ง 

ให้เจ้าหน้าที่ฯ มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า

------------------------------------------------

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง