"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" ดันสูตรคำนวณ100หารฉบับยุติธรรมทุกพรรคการเมือง

"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" ดันสูตรคำนวณ100หารฉบับยุติธรรมทุกพรรคการเมือง

"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" ดันสูตรคำนวณ ส.ส. ใช้ 100 หารเพื่อทุกพรรคยุติธรรม ระบุ "รังสิมันต์" ขอสงวนคำแปรญัตติ ใน 2 ร่างกม.ลูก กว่า 90มาตรา

        นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… คนที่ห้า รัฐสภา  กล่าวยืนยันต่อการสงวนคำแปรญัตติของส.ส.พรรคก้าวไกล ที่จะอภิปรายต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา เบื้องต้นมีคำแปรญัตติของนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่สงวนคำแปรญัตติรวมกว่า 90 มาตรา  ทั้งนี้ในการประชุมชั้นกมธ.ฯ มองว่ามีสาระบางประเด็นอาจเกินกว่าหลักการของร่างพ.ร.ป.ที่รัฐสภารับหลักการวาระแรก แต่ในข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ไม่มีประเด็นข้อห้ามเกี่ยวกับการแปรญัตติเกินหลักการ แต่มีแค่การแปรญัตติที่ขัดหลักการเท่านั้น ดังนั้นส่วนคำแปรญัตติของนายรังสิมันต์นั้น จึงขอยืนยันทุกมาตรา

 

        นายธีรัจชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับสูตรคำนวณ ส.ส. ที่นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอคำแปรญัตติ กมธ. ได้พิจารณาในรายละเอียด โดยหลักการแล้วคำแปรญัตติของนายปกรณ์วุฒิ นั้น กำหนดให้หาส.ส.บัญชีราชื่อหารด้วย จำนวน 100 คน แต่มีรายละเอียดที่มากกว่าบทบัญญัติที่กมธ.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การคำนวณดังกล่าวจะทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกพรรคการเมือง

 

        เมื่อถามว่าส่วนตัวจะสนับสนุนสูตรคำนวณของกมธ. หรือ สูตรคำนวณของนายปกรณ์วุฒิ นายธีรัจชัย กล่าวว่า ตนเป็นผู้ที่ลงมติสนับสนุนกมธ.เสียงข้างมากให้ใช้สูตรคำนวณ 100 หาร แต่การลงมติในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภานั้นต้องหารือกับที่ประชุมของพรรคก้าวไกลอีกครั้ง

 

        เมื่อถามถึงกระแสต่อการคว่ำร่างพ.ร.ป.ในที่ประชุมรัฐสภา หรืออาจในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ นายธีรัจชัย กล่าวว่า ในทางการเมืองตนยังไม่เห็นทางว่าที่ประชุมรัฐสภาจะคว่ำร่าง พ.ร.ป.ที่กมธ.ดำเนินการได้  อย่างไรก็ดีตนมองว่า กระบวนการออกแบบกติกาที่ใช้เลือกตั้งนั้น ควรให้รัฐสภา ฐานะตัวแทนประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ