กกต.แพ้อีกยก! ศาลปกครองสั่งรับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”

กกต.แพ้อีกยก! ศาลปกครองสั่งรับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”

ซ้ำรอย “เฮียเล้า”! กกต.แพ้อีกยก ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้รับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ชี้คำสั่งปมถือหุ้นสื่อส่อมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องรักษาสิทธิประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 ที่ศาลปกครอง ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร รับนายไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 19 

โดยศาลให้เหตุผลว่าการที่ กกต.และผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯ ไม่รับนายไกรเดช เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ไฮไลท์ บันเทิง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกอบกับหากให้ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้รับสมัคร และไม่รับสมัครลงวันที่ 11 เม.ย.2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัคร นายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้นายไกรเดชไม่ใช่ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 22 พ.ค.ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกนายไกรเดช ได้ 

หากต่อมาศาลพิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายไกรเดชเป็นผู้ว่าฯ กทม.ได้อีก แม้นายไกรเดช จะสามารถเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ แต่การได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.จะทำให้นายไกรเดชสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.สร้างผลงานต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ ซึ่งไม่สามารถใช้เงิน ไม่ว่าจำนวนเท่าใดเพื่อชดเชยโอกาสดังกล่าว การให้ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11เม.ย.2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไปจึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง

นอกจากนี้การให้นายไกรเดช เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.และผลเลือกตั้งปรากฏว่านายไกรเดช ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด หากต่อมาศาลฯ พิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีผลเพียง กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใหม่โดยสามารถเรียกให้นายไกรเดช ชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเลือกตั้งได้ การทุเลาการบังคับตามประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เม.ย.2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช จึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ

ส่วนที่ กกต.แย้งว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น กกต.ไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่างหากจากคำชี้แจงจึงไม่มีประเด็นให้ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 2542 จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เม.ย.2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช และมติ กกต.ในการประชุม ครั้งที่ 36/2565 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2565 ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของนายไกรเดช ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางก็ได้มีคำสั่งลักษณะเดียวกันให้ กกต.รับนายพีรพล กนกวิลัย หรือ “เฮียเล้า” จากพรรคก้าวไกล เป็นผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก) เขตพญาไท หลังจากนายพีรพล ยื่นฟ้องว่าการที่ กกต.ตัดสิทธิไม่ประกาศให้ตนเองเป็นผู้สมัคร ส.ก.ด้วยเหตุว่าลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครโดยเป็นเจ้าของผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือท่องธรรมชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์