ยกเคส “ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ “ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

ยกเคส “ธนาธร! กกต.ยันตัดสิทธิ “ไกรเดช บุนนาค” ชิงผู้ว่าฯ กทม.ปมถือหุ้นสื่อ

เปิดเหตุผล กกต.ยันตามเดิม! ตัดสิทธิ “ไกรเดช บุนนาค” ลงสมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” เหตุเคยเป็นเจ้าของ นสพ. “ไฮไลท์ บันเทิง” แม้ถูกนายทะเบียนขีดชื่อร้าง-ไม่พิมพ์มาตั้งแต่ปี 48 แต่ยังไม่เลิกบริษัท กลับมาทำเมื่อไหร่ก็ได้ ยกคำวินิจฉัย “ศาล รธน.” เรื่อง “ธนาธร” ประกอบ

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ประกาศรับสมัครบุคคลลงสมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายไกรเดช บุนนาค และผู้สมัคร ส.ก. 3 ราย ได้แก่ นายอดิเทพ จาวลาห์ นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย และนายพีรพล กนกวลัย (เฮียเล้า ปัจจุบันศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาคำสั่ง กกต.ให้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท ได้) อย่างไรก็ดีนายไกรเดช บุนนาค ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง กกต.

ล่าสุด กกต.มีคำวินิจฉัยที่ 384/2565 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2565 เรื่องการวินิจฉํยตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยยกคำร้องของนายไกรเดช บุนนาค เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีถือหุ้นสื่อ

โดยหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2562 (กรณีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้า) และคำสั่งศาลฎีกา ที่ 11228/2562 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2562 มาประกอบเหตุผลด้วย
 

กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้อง (นายไกรเดช) ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” เมื่อปี 2546 

ต่อมาผู้ร้องให้ถ้อยคำชี้แจงว่า ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียหนังสือพิมพ์ “ไฮไลท์ บันเทิง” ดังกล่าวได้ยุติการนำเสนอข่าวสารตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และเป็นบริษัทร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคล ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 โดยตนได้พิมพ์ฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2548 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2548 จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

กกต.เห็นว่า การที่ผู้ร้องอ้างว่า บริษัท ไฮไลท์ บันเทิง จำกัด ได้ประกาศปิดกิจการไปตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2548 และเป็นบริษัทร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เป็นเพียงการสิ้นสภาพนิติบุคคลของบริษัท ไฮไลท์ บันเทิง จำกัด ไม่มีผลต่อการเป็นเจ้ของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของผู้ร้อง ตามที่ได้จดแจ้งไว้ในฐานะบุคคลธรรมดา ตราบใดที่ผู้ร้องยังไม่ได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจ้ง ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ก็ยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ 

เมื่อผู้ร้องจดแจ้งการพิมพ์ในฐานะบุคคลธรรมดา แต่ยังไม่ได้แจ้งยกเลิกตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ผู้ร้องจึงยังคงความเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าว เป็นตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2562 (กรณีนายธนาธร) และคำสั่งศาลฎีกา ที่ 1228/2562 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2562 ซึ่งวินิจฉัยว่า เมื่อไม่ปรากฎหลักฐานว่า บริษัทได้แจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ฯ แม้บริษัทจะหยุดกิจการแล้วก็ตาม แต่ยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ ตราบที่ยังมิได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และแจ้งยกเลิกการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการ

ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง  จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3) จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 พบว่า บริษัท ไฮไลท์ บันเทิง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2546 ถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้างเมื่อ 14 มี.ค. 2554 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 34 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อ นายไกรเดช บุนนาค นายทับทิม อุปวงค์ นายกิตติธัช ยะยอง เป็นกรรมการ

ปัจจุบันนายไกรเดช บุนนาค มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีกอย่างน้อย 2 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ บริษัท เลิร์นนิ่ง เวิลด์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 78 ซอยพึ่งมี 34 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร มีนายไกรเดช บุนนาค นายบุญรอด โกสากุล เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2558 มีรายได้รวม 14,916 บาท รายจ่ายรวม 5,550 บาท กำไรสุทธิ 9,366 บาท

อีกแห่ง บริษัท รีพอร์ท มีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2551 ถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้างเมื่อ 24 มี.ค. 2556 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 14/14 หมู่ที่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทำธุรกิจประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีนายไกรเดช บุนนาค นางสาวศิรินุช ผ่องคณะ เป็นกรรมการ