ชื่นชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ติดอันดับ 47 ของโลก ด้านศิลปะการแสดง

ชื่นชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ติดอันดับ 47 ของโลก ด้านศิลปะการแสดง

"ประยุทธ์" ชื่นชม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ม.ด้านศิลปะการแสดงที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 47 ของโลก

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชม และแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะการแสดง (Performing Arts) ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 47 ของโลก ซึ่งเป็นการติดท็อป 50 เป็นครั้งแรก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย “QS World University Rankings by Subject 2022” ถือเป็นความสำเร็จ และเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคน สะท้อนถึงศักยภาพและคุณภาพของสถาบันการศึกษาทางดนตรีของไทย ที่พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

รัฐบาลให้ความสำคัญ ผลักดันให้ Soft Power เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดนตรี มุ่งหวังให้เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากล ส่งเสริม Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก พร้อมผลักดันให้คนไทยเข้าถึงวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิก และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะการแสดงของไทยออกสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญ การพัฒนาทางด้านศิลปะและการแสดงจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมมือพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดการยอมรับในต่างประเทศ เพื่อจะขยายโอกาส สร้างผลกระทบที่ดีต่อประเทศไทย

"การพัฒนา “Soft Power” ของประเทศไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น คนไทยทุกคนต้องมีความเชื่อในศักยภาพของคนไทย รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง และด้วยความสามารถ ทีมงานบุคลากรเบื้องหลังที่มีทักษะ และเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นสินค้าทางส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทย นำรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี" นางสาวรัชดาฯ กล่าว