ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชเอสโตเนีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชเอสโตเนีย

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

ฯพณฯ นายอาลาร์ การิส 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย

กรุงทาลลินน์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนีย

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเอสโตเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับและกระชับความร่วมมือ อีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    
                 
(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว