ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.อาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 5 

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.อาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 5 

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน. อาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 5 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอิลฮัม อาลีเยฟ (Mr. Ilham Aliyev) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สมัยที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

กรุงบากู

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นสมัยที่ 5 ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออำนวยพรให้ท่านมีพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสุขสวัสดิ์ และประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งขอให้ประชาชน ชาวอาเซอร์ไบจานมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง

 

การที่ท่านประธานาธิบดีได้รับเลือกจากประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 5 เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนของประชาชนในการเป็นผู้นำและนโยบายของท่านที่ผ่านมา ประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่าน ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานจะยืนหยัดร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างกันให้มั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
 
 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว