ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

วันนี้ (24 กันยายน 2565) เวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล"

 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี

 

จากนั้นเสด็จฯ ไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ

 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จ ฯ ไปประทับพระราชอาสน์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก ตามลำดับ

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

 

 

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันมหิดล" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้

 

เพื่อเจริญรอยตามพระบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน "วันมหิดล" ในวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก จัดรายการพิเศศเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอด

 

ทั้งนี้ ตลอดช่วงเช้ายังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันมหิดล" เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 - 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เวลา 09.00 - 10.00 น. การแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ฯ หัวข้อ "น่าน แซนด์บ๊อกซ์" โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช

 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชยังเปิดให้ชมนิทรรศการพิเศษ หัวข้อ "ข้าพระพุทธเจ้า...อยากจะเรียนหมอ" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 25 กันยายน ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ ศิริราชพิมุขสถาน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศล ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"

 

ในหลวง ราชินี ทรงวางพวงมาลาเนื่องใน "วันมหิดล"