ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (4 ต.ค.65) เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม (Mrs. Tizita Mulugeta Yimam) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย นางทีซีทา มูลูเกทา ยีมาม ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

นายริอาด ดริดิ (Mr. Riadh Dridi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ประจำประเทศไทย นายริอาด ดริดิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

นายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr. Moon Seoung-hyun) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายมุน ซึง-ฮย็อน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

นายโจนาทาน เดล คิงส์ (Mr. Jonathan Dale Kings) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายโจนาทาน เดล คิงส์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์มาก่อน

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศในไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย (Mr. Ernest Rwamucyo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐรวันดาประจำประเทศไทย นายเออร์เนสต์ รวามิวซีโย ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรวันดาประจำญี่ปุ่นด้วย