ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้งณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (3 ต.ค. 65) เวลา  17.24  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส (Mr. Fleming Raúl Duarte Ramos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัยประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ประจำประเทศไทย นายเฟลมิง ราอุล ดูอาร์เต ราโมส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปารากวัยประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายษามิร อัลอัดวาน (Mr. Thamer Adwan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย นายษามิร  อัลอัดวาน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำมาเลเซียด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายอะยิส  ลุยซู (Mr. Agis  Loizou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย 

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทย นายอะยิส  ลุยซู ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายอัรดะชีร  เกาะดีรี (Mr. Ardasher Qodiri) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทยคนแรก

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ประจำประเทศไทยคนแรก นายอัรดะชีร เกาะดีรี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำมาเลเซียด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายเออร์เนสต์  อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา (Mr. Ernest Mbaimba Ndomahina) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำประเทศไทยคนแรก นายเออร์เนสต์ อึมบาอิมบา อึนโดมาฮีนา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

  ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นางสาวอาเลงกา  ซูฮาดอลนิก (Ms. Alenka Suhadolnik) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ประจำประเทศไทย นางสาวอาเลงกา ซูฮาดอลนิก ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนีย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง