โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี จำนวน 9 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี จำนวน 9 ราย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี ให้แก่ ข้าราชการทหาร จำนวน 9 ราย

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี จำนวน 9 ราย

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลีให้แก่ ข้าราชการทหาร จำนวน 9 ราย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมในสำนักงานนายทหารติดต่อประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกำลังสหประชาชาติ ด้วยความเสียสละ อดทน และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของมิตรประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนี้

 

 

  1. นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส
  2. พันโท จักรพันธ์ หงษ์ทอง
  3. จ่าสิบเอก เทิดเทียนทอง ถวิลการ
  4. จ่าสิบเอก พัชระ นาเทเวช
  5. จ่าสิบโท ไกรภพ ภูงามนิล
  6. จ่าสิบตรี สมโภชน์ แนมขุนทด
  7. สิบเอก ภูภูมิ โพธิ์นอก
  8. สิบเอก มงคลชัย ชัยยัญโต
  9. สิบเอก ชัยชนะ สดคมขำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี จำนวน 9 ราย