โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 ราย ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่ 8 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. สมาชิกเอก อรรถพร ประทีป เป็น นายหมวดตรี
  2. สมาชิกเอก นัสรุดดีน มะดีเย๊าะ เป็น นายหมวดตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 2 ราย