คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย

คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย

คพ. จัดชุดติดตามการขนย้ายกากแคดเมียม และตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังการขนย้าย ทั้งภายในโรงงานและพื้นที่ภายนอกโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

วันนี้ (29 เม.ย. 67) นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เย็นวันนี้จะเริ่มการขนย้ายกากแคดเมียมที่ตรวจพบและจัดเก็บอยู่ในบริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จ.สมุทรสาคร บางส่วนกลับคืนบ่อฝังกลบ จ.ตาก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณตั้งแต่ 18.00 น. การขนย้ายจะมีการปิดคลุมรถด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำอย่างมิดชิด ใช้ระบบติดตามจีพีเอสติดตามขนย้าย ตลอดการเดินทางจะมีตำรวจของแต่ละพื้นที่รับภารกิจต่อเนื่องกันในการนำขบวน หยุดจอดเท่าที่จำเป็น 

คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย

สำหรับกากแคดเมียมส่วนที่เหลือและจากโกดัง จ.ชลบุรี จะเริ่มขนในเดือนพฤษภาคม คาดว่าการขนย้ายทั้งหมดจะแล้วเสร็จกลางเดือนมิถุนายน โดย คพ. ได้มอบหมายหน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU) ติดตามการขนย้ายตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางพร้อมเครื่องมือตรวจวัดมลพิษประจำรถร่วมเดินทางไปกับขบวนรถขนย้ายกากแคดเมียม และเมื่อขนย้ายเสร็จแล้ว คพ. จะเข้าตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและพื้นที่ภายนอกโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย
 

และจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และให้รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายใน 20 วัน คพ. ได้มอบหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 -16 ร่วมดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งประธาน กก.วล. ได้ลงนามคำสั่งดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวปรีญาพร กล่าว

คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย คพ. จัดชุดติดตามขนย้ายกากแคดเมียม พร้อมตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังขนย้าย