เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

อัปเดตล่าสุด เงินเข้าบัญชีวันไหน? จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567 รอบ 2 กำหนดจ่าย เงินเข้าวันนี้ 26 มีนาคม 2567 พร้อมดูรอบจ่ายเงินเดือนข้าราชการบำนาญ จ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ตลอดทั้งปี 2567 เช็กที่นี่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ มาทางนี้ เช็กวัน"จ่ายเงินเดือนข้าราชการ" ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เงินเข้าบัญชีวันไหน? ดูพร้อมกันที่นี่

ภายหลังจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้าง ประจำปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา

โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปรับแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ออกเป็น 2 รอบต่อเดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เพิ่มเงินสดให้ข้าราชการระหว่างเดือน บริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม 

 

เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

 

อย่างไรก็ตามข้าราชการ สามารถเลือกได้ว่าจะมีความประสงค์ ความสมัครใจที่จะ "รับเงินเดือน" หรือรับเงินเดือนแบบแบ่งจ่าย 2 รอบต่อเดือน

โดยข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนในรอบที่ 2 ของเดือนนั้นๆ 

การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

ล่าสุด การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จะมีการจ่าย 2 งวด ด้วยกันคือ 

  • รอบ 1 กำหนดจ่าย วันที่ 15 มีนาคม 2567 
  • เงินเข้าวันนี้ รอบ 2 กำหนดจ่ายวันที่ 26 มีนาคม 2567 

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2567 ปีนี้มีทั้งแบบรับเงินเดือนรอบเดียวและสองรอบ

 

เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

การจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ เดือนมีนาคม 2567

  • กำหนดจ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2567 


ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2567

เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567

 

การจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ เดือนมีนาคม 2567

  • กำหนดจ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2567 

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบ Social Welfare สวัสดิการสังคม ปี พ.ศ 2567

เช็กที่นี่! จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2567