ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

คนเลี้ยงสุนัข ทาสแมว มาทางนี้ เปิดลงทะเบียน QR Code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เข้ารับบริการได้ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30-15.00 น. เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

คนเลี้ยงสุนัข ทาสแมว มาทางนี้! ลงทะเบียน QR Code "ฉีดวัคซีนสุนัข" ทำหมันแมวฟรี

โดยสถานเสาวภา ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯและชมรมนิสิตสัตวแพทย์จุฬาฯเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ โครงการ “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสุนัขแมวในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญทุกท่านๆ ในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริเวณใกล้เคียง พาสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนฟรีและทำหมันฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมประชากรและโรคระบาดของสัตว์ในบริเวณรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย (วัคซีนพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว, และวัคซีนรวมแมว) 

 

ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

ขั้นตอน ยืนยันสิทธิลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี 

ลงทะเบียนตาม QR code หรือตามลิ้งเว็บไซต์ และสามารถสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว เข้ารับบริการได้ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30-15.00 น. ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์ไม่มีเจ้าของที่สามารถจับมาได้

  • ลงทะเบียนทำหมันแมว ทำหมันสุนัข (คลิก) 
  • ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัข ฉีดวัคซีนแมว (คลิก) 

 

ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

สำหรับสัตว์เลี้ยงที่จะเข้ารับการทำหมัน หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิและมีข้อแนะนำในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับการทำหมัน เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงกรุณาเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงอย่างเคร่งครัด

 

ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

ลงทะเบียน QR code ฉีดวัคซีนสุนัข ทำหมันแมวฟรี เช็กขั้นตอน ยืนยันสิทธิที่นี่

อ้างอิง : คลินิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง สถานเสาวภา , สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute