เผยภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เผาไหม้เขตอุทยานออบหลวง เสียหายแล้วกว่า 3 แสนไร่

เผยภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เผาไหม้เขตอุทยานออบหลวง เสียหายแล้วกว่า 3 แสนไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เผาไหม้ในเขตอุทยานออบหลวง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เสียหายแล้วกว่า 335,000 ไร่

จากสถานการณ์ ไฟป่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติแม่โถ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่กำลังเกิดไฟป่าลุกลามและขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง

 

 

ล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Landsat-8 ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.48 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอยต่อ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ถูกเผาไหม้แล้วกว่า 194,000 ไร่

 

ในส่วนของพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แล้วกว่า 141,000 ไร่

 

เผยภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เผาไหม้เขตอุทยานออบหลวง เสียหายแล้วกว่า 3 แสนไร่

 

 

จากภาพแสดงให้เห็นถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีฟ้า 39 จุด) และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีแดง 16 จุด) รวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมด 335,000 ไร่ ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ายังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

 

เผยภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่เผาไหม้เขตอุทยานออบหลวง เสียหายแล้วกว่า 3 แสนไร่

 

ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/