เผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ พบพื้นที่เผาไหม้กว่า 89,000 ไร่

เผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ พบพื้นที่เผาไหม้กว่า 89,000 ไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม พบพื้นที่เผาไหม้บริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี รวมเสียหายแล้วกว่า 89,000 ไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Sentinel-2 ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณพื้นที่บางส่วนของ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่มีความเสียหายแล้วกว่า 89,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็น จุดความร้อน ที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีเหลือง) และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีแดง) อีกด้วย

 

เผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ พบพื้นที่เผาไหม้กว่า 89,000 ไร่

 

 

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังได้เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,151 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าอนุรักษ์ 372 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 308 จุด พื้นที่เกษตร 190 จุด พื้นที่เขต สปก. 157 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 114 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด

 

สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 247 จุด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ เมียนมา 1,521 จุด ตามด้วย กัมพูชา 524 จุด ลาว 388 จุด และเวียดนาม 120 จุด

 

เผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ เขื่อนศรีนครินทร์ พบพื้นที่เผาไหม้กว่า 89,000 ไร่

 

ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ (คลิก)