CAAT เรียก Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน

CAAT เรียก Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน

CAAT เรียก Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน เผยเครื่องกำลังซ่อม คาดคืนนี้บินปกติ แนะผู้โดยสารร้องเรียน สคบ.เรียกร้องค่าชดเชยได้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เชิญสายการบิน Air Japan ชี้แจงเหตุยกเลิกเที่ยวบิน NQ2 เส้นทาง สุวรรณภูมิ – นาริตะ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00.15 น. โดยสายการบิน Air Japan ชี้แจงว่า เหตุยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากอากาศยานขัดข้อง ซึ่งสายการบินได้ทำการแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากต้องรออะไหล่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ชิ้นส่วนดังกล่าวส่งมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุง โดยสายการบิน Air Japan คาดว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบิน NQ2 คืนนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) ได้ตามกำหนดการ

CAAT เน้นย้ำว่า หากสายการบินไม่สามารถซ่อมบำรุงอากาศยานได้สำเร็จ และทำการบินในคืนนี้ไม่ได้ สายการบิน Air Japan จะต้องสื่อสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสารให้ทราบโดยเร็ว และให้มีมาตรการเยียวยาผู้โดยสารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังกำชับให้สายการบินจัดทำแผนรองรับกรณียกเลิกเที่ยวบิน หากมีเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ และต้องการเรียกร้องค่าชดเชย สามารถติดต่อหรือปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ต่อมาเวลา 21.00 น. วันเดียวกันนี้เพจ AirJapan Thailand ได้ออกประกาศ

ขออภัย และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การยกเลิก และการคืนเงิน

เนื่องจากวันนี้ เที่ยวบิน NQ2 (กรุงเทพ ไปยัง นาริตะ) และเที่ยวบินถัดมา ได้แก่ NQ21(นาริตะ ไปยัง อินชอน) NQ22(อินชอน ไปยัง นาริตะ) และ NQ1(นาริตะ ไปยัง กรุงเทพ) ถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านการบำรุงรักษา เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่ทำการจองทุกท่าน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่จองเที่ยวบิน NQ2/NQ21/NQ22/NQ1 ที่ถูกยกเลิกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การยกเลิก และการคืนเงิน

เบื้องต้น สำหรับลูกค้าที่ทำการจองที่นั่งแล้ว เราได้ส่งอีเมล "Cancel Info (ข้อมูลการยกเลิก)" ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้เมื่อทำการจอง ขอให้ทุกท่านกรุณาตรวจสอบเนื้อหาของอีเมล

ภายในอีเมล เราได้แจ้งขั้นตอนการคืนเงิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ แต่เนื่องจากเราได้รับคำถามอื่นๆจากหลายท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

(หากท่านไม่ได้รับอีเมล " Cancel Info (ข้อมูลการยกเลิก) " โปรดติดต่อเว็บไซต์สำรองที่นั่งหรือศูนย์ติดต่อช่วยเหลือ)

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดด้านล่าง หากท่านจองหรือซื้อตั๋วโดยสาร AirJapan จากเว็บไซต์ของ AirJapan จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกเพิ่มเติม

- แต่หากกรณีจองหรือซื้อตั๋วโดยสาร Air Japan จากเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว ฯลฯ กรุณาติดต่อเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการซื้อตั๋วเพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีจองหรือซื้อตั๋วโดยสาร Air Japan จากเว็บไซต์ของ Air Japan

กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

สำหรับการจองแบบเที่ยวเดียว: (ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเที่ยวเดียวเป็นเที่ยวบินที่ยกเลิกตามรายการด้านบน)

ตัวเลือกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวบินขึ้นเครื่องของท่าน

1. กรณีก่อนเวลาขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • a.เปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของบริษัทเรา

ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นวันเดินทางอื่นภายใน 7 วัน นับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้ หากมีที่นั่งว่าง

แต่ในกรณีต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง 8 วันขึ้นไปนับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ในกรณีนี้เราจะยกเลิกการจองและทำการคืนเงินให้ท่าน

  • b.การยกเลิก/การคืนเงิน

- กรุณาตรวจสอบ "AirJapan Involuntary Handling" ในอีเมลที่ท่านได้รับและดำเนินการตามขั้นตอน

2. กรณีหลังเวลาขึ้นเครื่องของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของเราได้ เราต้องขออภัยในความไม่ดวก

  • c.การยกเลิก/การคืนเงิน เท่านั้น

- ในกรณีนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เราจะดำเนินการคืนเงินทีละรายการ

สำหรับการจองแบบไปกลับ: (ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินขาไปอยู่ในเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกตามรายการด้านบน)

สำหรับเที่ยวบินขาไปที่ถูกยกเลิก จะใช้ข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น

สำหรับเที่ยวบินขากลับที่ซื้อร่วมกัน มีตัวเลือก ดังนี้ 

3. สำหรับท่านที่จะใช้เที่ยวบินขากลับเดิม (ไม่ว่าจะดำเนินการใดในเส้นทางขาไปข้างต้นก็ตาม) ท่านสามารถขึ้นเครื่องขากลับได้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

4. สำหรับท่านที่ต้องการยกเลิก/ขอคืนเงินเที่ยวบินขากลับ

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในส่วน “แบบฟอร์มขอดำเนินการ'' ของ “AirJapan Involuntary Handling” ในอีเมลที่ท่านได้รับและกดปุ่มส่ง

ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางของเที่ยวบินขากลับได้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนวันเดินทางของเที่ยวบิน กรุณายกเลิกและขอคืนเงินก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้นจึงทำการจองอีกครั้ง

กรณีจองหรือซื้อตั๋วเครื่องบินของ AirJapan บนเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว ฯลฯ

เนื่องจากเว็บไซต์ที่ท่านซื้อจัดจำหน่ายโดยอิสระ เราจึงไม่สามารถรับคำขอคืนเงินใดๆได้

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับการเปลี่ยนแปลง การคืนเงิน หรือการสอบถามเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินของท่าน กรุณาติดต่อเว็บไซต์ที่ท่านทำการจองหรือซื้อตั๋ว และดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเอง