'ต่างชาติเที่ยวไทย' ลุ้น 28 ล้านคนปี 66 ย้ำ 'จีน' คืนสลอต ไม่ยกเลิกเที่ยวบิน

'ต่างชาติเที่ยวไทย' ลุ้น 28 ล้านคนปี 66  ย้ำ 'จีน' คืนสลอต ไม่ยกเลิกเที่ยวบิน

'ต่างชาติเที่ยวไทย' ปี 66 ลุ้นแตะ 27-28 ล้านคน หลัง 11 เดือนแรกเฉียด 25 ล้านคน 'สุดาวรรณ' เผย 'สายการบินจีน' คืนเวลาทำการบิน (Slot) หลังขอล่วงหน้าไว้ 6 เดือน แต่ผู้โดยสารไม่เป็นไปตามคาด 'ฐาปนีย์' ผู้ว่าการ ททท. ย้ำชัดไม่ใช่ยกเลิกเที่ยวบิน

เข้าสู่โค้งท้ายปี 2566 ของภาคท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า 24.5 ล้านคน เข้าใกล้เป้าหมายตลอดปีนี้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้อย่างน้อย 25 ล้านคน และมีแนวโน้มแตะ 27-28 ล้านคนตามคาดการณ์

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ร่วม 11 เดือนแรกของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 พ.ย. พบว่ามีจำนวนสะสมทั้งสิ้น 24,487,178 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,039,530 ล้านบาท

โดย 5 อันดับแรกของตลาดที่เดินทางเข้าไทยสะสมสูงสุด ได้แก่

อันดับ 1 มาเลเซีย 3,988,343 คน

อันดับ 2 จีน 3,053,186 คน

อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,447,187 คน

อันดับ 4 อินเดีย 1,431,487 คน

อันดับ 5 รัสเซีย 1,253,836 คน

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พ.ย. 2566 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 632,936 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 20,032 คน หรือคิดเป็น 3.27% เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยวันละ 90,420 คน โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 79,998 คน จีน 78,031 คน รัสเซีย 42,225 คน อินเดีย 38,309 คน และเกาหลีใต้ 36,832 คน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกระแสการเดินทางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ การมีวันหยุดต่อเนื่อง (Labour Thanksgiving Day) ในญี่ปุ่น และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และภูมิภาคยุโรป

“สายการบินจีน” ยกเลิกสลอต ผู้โดยสารไม่มาตามคาด

ส่วนสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2566 มีประเด็นที่น่าติดตามคือ สายการบินจีนมีการยกเลิกเวลาทำการบิน (Slot) เนื่องจากการขอสลอตต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน แต่เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สายการบินจึงจำเป็นต้องคืนสลอตการบินให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จองบัตรโดยสารไว้ ซึ่งนักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงโดยเฉพาะกลุ่มเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) จากนโยบายรัฐบาลจีนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

อีกทั้งจีนมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) หรือ วีซ่าฟรี ให้กับ 6 ประเทศ เป็นเวลา 15 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย ซึ่งการให้วีซ่า-ฟรีดังกล่าว น่าจะเป็นเรื่องการค้ามากกว่าการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศที่ได้ในยุโรป คือ อิตาลี สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ คือ Top 5 ด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนมาเลเซีย คือ ประเทศที่จีนมีการส่งออกเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการให้วีซ่า-ฟรีเรื่องท่องเที่ยวคาดว่าเป็นเรื่องรอง ส่วนเรื่องหลักจะเป็นด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งสองประเด็นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

“ททท.” ย้ำแค่คืนสลอต ไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบิน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับข้อเท็จจริงเรื่องการยกเลิกการรักษาเวลาการบิน (Slot : สลอต) ของสายการบินจีน ยังไม่ได้เป็นการยกเลิกเที่ยวบินเข้าประเทศไทย เป็นเพียงการคืนสลอตที่สายการบินได้จองเอาไว้ตามฤดูกาลการบิน เป็นไปตามการบริหารจัดการสลอตบินของแต่ละสายการบินเท่านั้น ไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินเข้าไทยแต่อย่างใด

“ขณะนี้สายการบินจีนที่ทำการบินเข้าประเทศไทยยังมีตามปกติ และไม่ได้ส่งผลกระทบกับจำนวนเที่ยวบินที่เข้ามา”

สำหรับการทำการบินของสายการบินจีน จะต้องดำเนินการภายใต้ 2 กระบวนการ ได้แก่ 1.การขอ Time Slot จาก CAAC (Civil Aviation Administration of China) และ CAAT (The Civil Aviation Authority of Thailand) และ 2.การขอ Flying Permit จากแต่ละท่าอากาศยานที่ทำการบิน รวมถึง CAAC และ CAAT ด้วย โดย Flying Slot ของสายการบินจีนในการบินเข้าประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลบิน คือ ตารางบินฤดูหนาว และตารางบินฤดูร้อน

โดยทั่วไป CAAC และ CAAT ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรักษาสลอต ซึ่งสายการบินจะมีสิทธิได้รับประวัติการบิน (Historic Precedence) เมื่อสายการบินสามารถแสดงให้เห็นว่าได้ทำการบินไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการบินต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรในฤดูกาลการบินเดียวกันก่อนหน้า หากสายการบินไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะโดนลดสลอตลง แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ระบาด ก็ได้อนุญาตให้สายการบินสามารถคืนสลอตล่วงหน้าได้ หากคาดการณ์ว่าจะใช้ไม่หมด

จากสถานการณ์ที่จีนได้เปิดประเทศไปเมื่อต้นปี 2566 ทาง CAAC และ CAAT ได้จัดสรรเวลาการบิน (Historic Precedence) โดยอนุญาตให้สายการบินสามารถขอสลอตได้เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด-19 โดยมีจำนวนที่นั่งทั้งหมดกว่า 13 ล้านที่นั่ง

'ต่างชาติเที่ยวไทย' ลุ้น 28 ล้านคนปี 66  ย้ำ 'จีน' คืนสลอต ไม่ยกเลิกเที่ยวบิน

ทั้งนี้ สายการบินบางสายได้ขอสลอตเทียบเท่ากับปี 2562 หรือขอตามคาดการณ์ตามความต้องการของตลาด ซึ่งมีความผันผวนอย่างยิ่งในช่วงหลังโควิด-19 เพราะได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจถดถอยภายในประเทศจีน ส่งผลให้สลอตที่ได้รับในปี 2566 ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางเข้าประเทศไทย จึงมีการคืนสลอตบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งต้องคืนล่วงหน้า 4 สัปดาห์

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้สายการบินต้องคืนสลอต มีดังนี้ 1.สายการบินจีนส่วนใหญ่มักขอสลอตเต็มจำนวน ซึ่งมากเกินกว่าความต้องการที่จะบินจริง ทำให้ต้องคืนภายหลัง 2.สลอตที่ได้รับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รับความนิยม อาทิ ช่วงเวลาบินหลัง 24.00 น. เป็นต้นไป หรือเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรทางอากาศแออัด 3.บางสนามบินของจีนเป็นสนามบินทหาร เช่น หนานหนิง เจิ้งโจว ซึ่งไม่สามารถทำการบินหลัง 24.00 น. ได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการภาคพื้นดินในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ตอนนี้แต่ละสายการบินยังคงทำการบินเข้าประเทศไทยตามปกติ

อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับจาก ททท. สำนักงานในจีนทั้ง 5 แห่ง ยังพบว่าสายการบินต่างๆ ในจีน อาทิ VietJet, China Eastern, Nok Air, 9 Air, Thai Lion Air, Air Asia และอื่นๆ มีแผนที่จะฟื้นเที่ยวบิน (Resume Flight) กลับมาทำการบินเข้าประเทศไทย รวมถึงเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ มาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

บุกตลาดเรือสำราญ จับนักท่องเที่ยวคุณภาพ

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า จากการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ททท. กับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล. (ศรชล.) และจากการหารือการส่งเสริมท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำราญ (Cruise) ร่วมกับประธาน Asia Cruise Services Network (ACSN) พบว่าเมื่อวันที่ 21-27 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา มีเรือสำราญต่างชาติหลัก จำนวน 8 ลำ ได้แก่ 1.AIDAbella 2.Celebrity Edge 3.Celebrity Solstice 4.Crystal Symphony 5.Regatta 6.Seven Seas Explorer 7.Spectrum of the Seas และ 8.Westerdam นำนักท่องเที่ยวกว่า 15,642 คน พร้อมด้วยพนักงานและลูกเรือกว่า 6,347 คน เดินทางเข้าเทียบท่า ณ ชายหาดป่าตอง เกาะสมุย ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และท่าเรือศรีราชา

นักท่องเที่ยวกลุ่มเรือสำราญนับเป็นหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อรักษาสัดส่วนและบริหารความเสี่ยงจากการเดินทางทางอากาศและทางบก โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นมา มีเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าประเทศไทยแล้วจำนวนทั้งหมด 23 เที่ยว ด้วยนักท่องเที่ยวจำนวน 59,031 คน และลูกเรือจำนวน 24,394 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากประเทศสิงคโปร์ สหรัฐ เยอรมนี อังกฤษ และแคนาดา สร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแล้ว ไม่น้อยกว่า 530 ล้านบาท

ททท. ยังคงผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเรือสำราญ (Cruise Tourism) และกลุ่มยอชต์ (Yacht Tourism) โดยได้เตรียมการบูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า ศรชล. รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Seatrade Cruise Global 2024 ระหว่างวันที่ 8-11 เม.ย. 2567 ณ The Miami Beach Convention Center สหรัฐ

'ต่างชาติเที่ยวไทย' ลุ้น 28 ล้านคนปี 66  ย้ำ 'จีน' คืนสลอต ไม่ยกเลิกเที่ยวบิน

'ต่างชาติเที่ยวไทย' ลุ้น 28 ล้านคนปี 66  ย้ำ 'จีน' คืนสลอต ไม่ยกเลิกเที่ยวบิน