ไป 'ญี่ปุ่น' เช็กเที่ยวบินให้ดี 'ฮาเนดะ' ยกเลิกกว่า 100 เที่ยวบิน

ไป 'ญี่ปุ่น' เช็กเที่ยวบินให้ดี 'ฮาเนดะ' ยกเลิกกว่า 100 เที่ยวบิน

ผลพวงเหตุเครื่องบินชนกันในสนามบินฮาเนดะ ทำให้ JAL-ANA ยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 100 ไฟลต์ กระทบผู้โดยสารถึงราว 2 หมื่นคน

สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า ผลพวงจากเหตุเครื่องบินชนกันในสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว เมื่อเย็นวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ 2 สายการบินใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือ เจแปน แอร์ไลน์ (JAL) และออลนิปปอน แอร์เวย์ส (ANA) ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันมากกว่า 100 เที่ยวบิน ที่สนามบินฮาเนดะ ในวันนี้ 

รายงานระบุว่า JAL ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 50 เที่ยวบิน ทั้งขาไปและขาออกจากฮาเนดะ ในขณะที่ ANA ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 54 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1 เที่ยวบิน แต่ได้เตรียมเที่ยวบินเสริม 9 เที่ยวบินไว้รองรับเส้นทางที่บินไปซัปโปโร ซากะ นางาซากิ และนาฮา แทน 

นอกจากสองสายการบินใหญ่ของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีสายการบินอื่นๆ ที่ยเลิกเที่ยวบินไป-กลับจากฮาเนดะเช่นกัน อาทิ สกายมาร์ก แอร์ไลน์ ยกเลิก 4 เที่ยวบิน, แอร์โด ยกเลิก 7 เที่ยวบิน, และโซลาร์ซีด แอร์ ยกเลิก 1 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าทำให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบทั้งหมดราว 2 หมื่นคน  

นอกจากนี้ยังมีสายการบินอื่นๆ ที่ระบุว่า ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ตารางการบินเปลี่ยนแปลงได้ และแนะนำให้ผู้โดยสารหมั่นอัพเดตข้อมูลเที่ยวบินล่าสุดอยู่เสมอ

ด้านบริษัทรถไฟ เซ็นทรัล เจแปน เรลเวย์ คอมพานี ประกาศจะเพิ่มเส้นทางในวันนี้เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินจากฮาเนดะ โดยจะเพิ่มเที่ยวรถไฟชินคันเซ็นอีก 4 เที่ยวระหว่างสถานีโตเกียว และสถานีชินโอซากา