เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชี 8 ธ.ค.นี้ เช็กเลยที่นี่ปฏิทินการโอนเงินปี 2567

เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชี 8 ธ.ค.นี้ เช็กเลยที่นี่ปฏิทินการโอนเงินปี 2567

อัปเดต 'เงินอุดหนุนบุตร' ล่าสุด กรมกิจการเด็กฯเตรียมโอนเข้าบัญชีพรุ่งนี้ (8 ธ.ค.66) เช็กเลยปฏิทินการโอนเงินปี 2567 เงินเข้าวันไหนบ้าง

อัปเดต โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ 'เงินอุดหนุนบุตร' จาก 'กรมกิจการเด็กและเยาวชน' ประจำปีงบประมาณ 2567 หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน 

 

 

โดย 'กรมกิจการเด็กและเยาวชน' ได้มีกำหนดการจ่าย 'เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2566' ซึ่งจะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นี้ 

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำปี 2567 มีดังนี้

 • ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567  วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

 

ทั้งนี้ เด็กที่เกิดเดือนมกราคม 2561 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ 

 

 

3 ช่องทาง ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร

(ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore)

 

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้ 

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น 'เงินเด็ก' ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245 , 08 2037 9767 , 08 3431 3533 , 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 

เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชี 8 ธ.ค.นี้ เช็กเลยที่นี่ปฏิทินการโอนเงินปี 2567