เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พฤศจิกายน 2566 พม.โอนจ่ายให้ผู้ปกครอง 2.2 ล้านราย

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พฤศจิกายน 2566 พม.โอนจ่ายให้ผู้ปกครอง 2.2 ล้านราย

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พม. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท/เดือน ให้ผู้มีสิทธิทั้งหมด 2.2 ล้านราย รวมเป็นเงิน 1,474 ล้านบาท

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ล่าสุด (10 พ.ย.66) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท/เดือน ให้ผู้มีสิทธิทั้งหมด 2.2 ล้านราย รวมเป็นเงิน 1,474 ล้านบาท

เงินอุดหนุนบุตร พม. จ่ายเงินให้แล้ว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทางต่างๆ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก) เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการฯ 

 • ผู้ปกครองระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด จากนั้นกดเลือก "ค้นหาข้อมูล"

2.แอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" (คลิก)

3.แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" (คลิก)

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พฤศจิกายน 2566 พม.โอนจ่ายให้ผู้ปกครอง 2.2 ล้านราย

 

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครองก่อน

**เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย เพจปลอมแอบอ้างเป็น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พฤศจิกายน 2566 พม.โอนจ่ายให้ผู้ปกครอง 2.2 ล้านราย

 

ปฏิทินการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2567 ในครั้งถัดไป มีดังนี้

 • ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567  วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด พฤศจิกายน 2566 พม.โอนจ่ายให้ผู้ปกครอง 2.2 ล้านราย

 

ข้อมูลจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน