ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเลย

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท ทั้งนี้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อน

"โอนเงินอุดหนุนบุตร" ล่าสุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตร งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2567 มีดังนี้

 • พฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
 • มกราคม 2567  วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567  วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567  วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
 2. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
 3. แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก"

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ AppStore และ PlayStore

ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

 

ข้อแนะนำการรับ เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2566

 1. หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 3. หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน