วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

5 ธันวา 'วันพ่อแห่งชาติ' เถ้าแก่โรงสีนครพนมสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน - มอบทุนการศึกษา เป็นปีที่ 18 ชาวบ้านต่อแถวรับยาวเหยียด

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่หน้าร้านเทียมศักดิ์พาณิชย์ เลขที่ 385-7 ตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานยาสูบฯ ถนนอภิบาลบัญชา เยื้องทางออกตลาดสดฯ เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ อายุ 76 ปี และนางเกตุวดี เวียงศรีประเสริฐ อายุ 74 ปี คู่สามีภรรยาเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ร่วมกับลูกหลานและบริษัทในเครือโรงสีเทียมศักดิ์พาณิชย์ พร้อมด้วยบริษัทวิทยาอิเลคทริคเซ็นเตอร์ ได้จัดตั้งโรงทานมอบข้าวกล่อง ขนมหวาน ข้าวสาร ข้าวเหนียว และมอบทุนการศึกษาแก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

 

 

โดยครอบครัวนายเทียมศักดิ์จัดมาแล้วเป็นปีที่ 18 เพื่อน้อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดินปวงชนชาวไทย โดยมีประชาชนจูงลูกเล็กเด็กแดง มายืนรอรับสิ่งของเป็นแถวยาว

 

นายเทียมศักดิ์ เปิดเผยว่า บิดามารดาตนเป็นชาวเวียดนาม อพยพหนีไฟสงครามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ทำงานรับจ้างทุกอย่างจนมีฐานะดีขึ้นตามลำดับ โดยตั้งโรงสีผลิตข้าวสารตราเรือไฟ ส่งจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และขยายกิจการโรงสีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีโรงสีอยู่ 4 แห่ง ซึ่งตนได้โอนกิจการให้ลูกๆไปบริหารกันเองหมดแล้ว และพวกเขาได้ขยายตลาดส่งข้าวสารไปยังแถบยุโรปด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ตนกำชับลูกทั้ง 5 คน ให้ถือเป็นคำสั่งของพ่อ ว่า ให้สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ดังนั้นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ให้ตั้งโรงทานรวมถึงมอบทุนการศึกษา ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

 

สืบเนื่องวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทั้งนี้กิจกรรมวันพ่อ ได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2523 โดยการริเริ่มของคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา 

 

เนื่องจากพ่อถือเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ และมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18

 

วันพ่อแห่งชาติ เถ้าแก่โรงสีสำนึกคุณแผ่นดิน ตั้งโรงทาน-แจกทุน เป็นปีที่ 18