การรถไฟฯ จัดขบวนนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ รับวันพ่อแห่งชาติ

การรถไฟฯ จัดขบวนนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ รับวันพ่อแห่งชาติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (5 ธ.ค. 66) เวลา 08.00 น. การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เส้นทาง กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันพ่อแห่งชาติ)

โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

การรถไฟฯ จัดขบวนนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ รับวันพ่อแห่งชาติ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ การรถไฟฯ จึงได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สร้างประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดมา

ทั้งนี้ การรถไฟฯ นำหัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตโดยบริษัท นิปปอน ชาร์เรียว จำกัด ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรี โดยนำมาจัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว เนื่องใน 6 วันสำคัญของทุกปี ประกอบด้วย

การรถไฟฯ จัดขบวนนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ รับวันพ่อแห่งชาติ

1. วันที่ 26 มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
2. วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
3. วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
4. วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
5. วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
6. วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เส้นทางกรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

หากท่านใดที่พลาดโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ สามารถร่วมกิจกรรมนั่งรถจักรไอน้ำท่องเที่ยวได้ในครั้งถัดไป ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ ซึ่งเป็นทริปแรกของปี 2567 สำหรับอัตราค่าโดยสารไป-กลับ (รถนั่งชั้น 3) ราคา 329 บาท และตู้โดยสารปรับอากาศ (รถโอทอป) ราคา 799 บาท/คน พร้อมบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถไฟทั้งเที่ยวไป-กลับ

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน ด้วยระบบ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ จัดขบวนนำเที่ยวรถจักรไอน้ำ รับวันพ่อแห่งชาติ