ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์วัดปทุมวนารามและถวายเงินสมทบทุน รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จ.สกลนคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9 ณ วัดปทุมวนาราม

วันนี้ (5 ธ.ค.66) เวลา 10.00 น. ท่านอ้น-วัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะเดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนาราม โดยมี พระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

จากนั้น ท่านอ้น กราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โถงอาคารเสนาสนะสงฆ์ กราบสักการะพระราชสรีรางคาร พระบรมอัฐิ และพระอัฐิพระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดลหลายพระองค์ และร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอบ้านม่วง เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 บ้านโพนไค ถนนราชบัณ ฑิต ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

อีกทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ต่อมา ทางวัดปทุมวนาราม มอบหนังสือประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตอน จำพรรษาวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร หนังสือ พระภูริทัตโต(หมั่น) พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วัดปทุมวนาราม และภาพถ่ายพระภูริทตฺโต (หมั่น) วัดสระปทุม เป็นที่ระลึก 

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เมื่อช่วงเช้าได้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแล้ว จึงได้มาทำบุญที่วัดปทุมวนาราม เนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญกับครอบครัว และได้มาทำบุญถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากนั้น ท่านอ้นและคณะเดินทางกลับ

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9

ท่านอ้น-วัชเรศร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9