อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

เช็คเงินไร่ละ 1000 ตรวจสอบเงินไร่ละ1000 อัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด 66 67 แห่กดเงิน ธกส.โอนเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง จ่าย รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

ติดตามที่นี่ไม่ตกข่าว ล่าสุด เช็คเงินไร่ละ 1000 "ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000" อัปเดต เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด 66 67 เกษตรกรแห่กดเงิน ธกส.โอนเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง

   นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวานนี้ว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 6 จำนวน 1.9 หมื่นครัวเรือน เป็นเงิน 121 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน 

โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงมาแล้ว จำนวน 5 รอบ 

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.2566 

รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2566 

รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566 

รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2567 

รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2567 

การโอนเงินดังกล่าว สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วถึง 4.64 ล้านครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 53,062 ล้านบาท

ตามที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบ"โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 56,000 ล้านบาท

อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

 

 

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด 66 67

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของรอบที่ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้กับผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสังเกตการณ์บริเวณหน้า ธกส. สาขา อ.บัวใหญ่ อ.คง อ.โนนแดง อ.พระทองคำ และ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า

อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

พบว่า เกษตรกรชาวนาส่วนหนึ่ง บุตรหลานนำมาได้ทยอยยืนต่อแถวรอกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม บางรายต้องเข้าไปทำธุรกรรมติดต่อกับธนาคารโดยตรง เนื่องจากไม่มีบัตรเอทีเอ็ม เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันมิจฉาชีพ

นายสุริยา บิดหมื่นไวย ชาวนารายหนึ่งที่มารอกดเงิน เปิดเผยว่า ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการนี้มาช่วยเหลือจะนำเงินไปใช้หนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา ซึ่งเป็นปัญหามาก เนื่องจากราคาปุ๋ย ยาขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่นับค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว ส่วนเงินค่าขายข้าวเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ในภาวะค่าครองชีพสูง

อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

นายประยงค์ มุ่งยุทธกลาง ผู้อำนวยการ ธกส.สำนักงานใหญ่ จ.นครราชสีมา กล่าวถึงภาพรวมในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา

เกษตรกรชาวนานครราชสีมามีสิทธิ์รับเงินชดเชยจำนวน 226,205 ราย รวมเป็นเงิน 2,807 ล้านบาท ซึ่งมากที่สุดในประเทศ

ในพื้นที่มี ธกส.กระจายอยู่ 37 สาขา รับรายงานสาขาที่มีความแออัดคือ อ.ประทาย อ.พิมาย อ.บัวใหญ่ อ.คง .โนนแดง เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวมีชาวนาได้รับผลกระทบและต้องการเงินชดเชยจำนวนมาก

อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

การบริการบางสาขาจำเป็นต้องจัดทำบัตรคิวนัดหมายล่วงหน้าหรือนัดวันรับเงินตามความเหมาะสมและพิจารณาตามความจำเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อป้องกันความแออัดและการบริการที่ล่าช้า

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวของ ธ.ก.ส.โดยตรง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาแอบอ้าง จึงอย่าหลงเชื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ ธกส. ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
 

อัปเดตเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด

 

แม้ว่า รัฐบาลและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็น 5 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัตินั้น สาขา ธกส. ในต่างจังหวัด ได้แจ้งนัดจ่ายเงิน โอนเงิน เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 ซึ่งบางพื้นที่ได้ก่อน แต่บางสาขานัดถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คาดโอนครบไม่เกินสิ้นปีนี้
 

ตรวจสอบเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินธกส

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

  อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

  -ไอโฟน

  อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

  - แอนดรอยด์

   
 • บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family 
  อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

 

เช็คเงินเกษตรกร

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาเกษตรกร

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

อัปเดตล่าสุด ไร่ละ 1000 เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา รอบที่ 6 กว่า 1.9 หมื่นราย

อ้างอิง - ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.