เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

เงินเกษตรกร ตอนนี้ชาวนาเช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินธกส ว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน หลังเริ่มจ่ายเงินวันแรกไปแล้ว

ความคืบหน้า เงินเกษตรกร ตอนนี้ประชาชนชาวนา เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. ว่า เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน หลังเริ่มจ่ายเงินวันแรกไปแล้ว

ล่าสุดวันนี้ เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 เกษตรกรชาวนาจังหวัดอุทัยธานี เฮลั่น รัฐบาลโอนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแล้ว  โดยจังหวัดอุทัยธานี มีจำนวน 4,500 ครัวเรือน เงินโอนกว่า 270 ล้านบาท เกษตรกรชาวนาเผยเป็นเสียงเดียวกันว่ามีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวพอให้มีเงินใช้หนี้ค่าปุ๋ยค่ายา เนื่องจากปีนี้เจอแล้งทำนาขาดทุน

ข่าวอัปเดต


อัปเดต มีรายงานจากพื้นที่ว่า ธกส. นัดจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาท ส่วนใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ตลอดทั้งเดือน คาดว่าจะโอนจ่ายหมดก่อนสิ้นปีนี้ 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

 

ที่จังหวัดอุทัยธานี ตามที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 จ่ายเงินแก่ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ได้เริ่มจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 พ.ย. 2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 54,336 ล้านบาท เป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 66/67 ได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดำเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566 จำนวน 5 รอบ แบ่งเป็นรายภูมิภาค ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

เงินเกษตรกร 66/67

ส่วนของจังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 29 พ.ย. ) ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนาโดยตรงแล้ว ส่งผลให้บรรยากาศเช้ามีเกษตรกรชาวนาได้ทยอยไปกดเงิน เช็ดเงิน นับสมุดไปปรับบัญชีที่ตู้อัตโนมัติ ที่ตู้ ATM ธกส. ทุกแห่งกันอย่างต่อเนื่อง 

อย่างที่ ธกส.สาขาทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีกันอย่างคึก ส่วนใหญ่กดเงินกันออกมาเลย เพื่อมาใช้จ่ายใช้หนี้ค่าปุยค่ายา เกษตรกรชาวนาต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการช่วยเหลือหากไม่มีการช่วยเหลือจะยิงลำบาก เนื่องจากปีนี้เจอกับสภาพความแห้งแล้งทำนาไม่ได้ผลผลิตและขาดทุนกัน

และสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ที่จะทำธุรกรรมทางการเงิน หรือถอนเงินทางธกส.ได้กำหนดให้แต่ละตำบลของอำเภอทัพทัน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แจ้งให้ลูกบ้านที่เป็นเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ทราบ และให้มาดำเนินการตามกำหนดว่าพื้นที่ไหน หมู่บ้าน ตำบลใด 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่แออัด และทาง ธกส.ทัพทัน ได้จัดเตรียมสถานที่ เก้าอี้ สำหรับนั่งพักรอการทำธุระกรรม ไว้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อไม่แอดอัดภายในธนาคารและทำธุระกรมตามคิว ส่วนเกษตรกรชาวนาที่มี ATM ก็สามารถถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเงินที่โอนให้เกษตรกรชาวนาตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 2 หมื่นบาท เกษตรชาวนาในอำเภอทัพทันมีจำนวนกว่า 4,500 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท ถ้ารวมทั้งจังหวัด รวม 8 อำเภอ รวมกว่า 1 หมื่น 8 พัน ครัวเรือน  รวมเงินที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร กว่า 270 กว่าล้าน

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

ต้องตรวจสอบที่ ธกส. ใกล้บ้าน จะมีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างจังหวัดอุทัยธานี ธกส. สามารถดำเนินการ โอนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไร่ละ 1000 บาท ได้ดังนี้

- วันที่ 29 พฤศจิกายน
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- วันที่ 1 ธันวาคม
- วันที่ 4 ธันวาคม
- วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินธกส

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

  เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

  -ไอโฟน

  เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

  - แอนดรอยด์

   
 • บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family 
  เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

 

เช็คเงินเกษตรกร 66

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงิน ธกส. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 66/67 เข้าวันไหน

ที่มา - สำนักข่าวเนชั่น , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.