1 ธ.ค.66 เกษตรกร 5 จังหวัดเช็กเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

1 ธ.ค.66 เกษตรกร 5 จังหวัดเช็กเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

เกษตรกร 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่องรอบที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566

อัปเดต เงินไร่ละ 1000 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ตามติดความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 66/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ในอัตรา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 56,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการโอน เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท อย่างต่อเนื่องไปแล้ว 3 รอบ จำนวน 67 จังหวัด และรอบที่ 4 นี้เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร วงเงิน 9,277ล้านบาท รวม 7.7 แสนครัวเรือน 

  • เช็กเงินเกษตรกร 2566

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

  • ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

1 ธ.ค.66 เกษตรกร 5 จังหวัดเช็กเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1000 อัปเดตล่าสุด

และใน รอบที่ 5 วันที่ 2 ธ.ค.2566 / 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์

ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 0555