เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

ได้เงินยัง อัปเดตเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด เกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67 ธกส.โอนเข้าบัญชีโดยตรง

ใครยังไม่ได้เงินเกษตรกรบ้าง "กรุงเทพธุรกิจ" อัปเดต"เช็คเงินช่วยเหลือชาวนา"ล่าสุด เกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67 หลัง ธกส. โอนเข้าบัญชีโดยตรง อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ และทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง นายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงได้มอบนโยบายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 54,336 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต 2566/67 พร้อมจัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็น 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 28 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 

เช็กเงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566

รายละเอียดการโอนเงินดังนี้ 

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พ.ย. 2566 วงเงิน 7,989 ล้านบาท รวม 6.2 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด 
   
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2566 วงเงิน 8,408 ล้านบาท รวม 7.4 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด 
   
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พ.ย. 2566 วงเงิน 9,480 ล้านบาท รวม 8.7 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด 
   
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 2566 วงเงิน 9,277ล้านบาท รวม 7.7 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด
   
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 2 ธ.ค. 2566 วงเงิน 9,282 ล้านบาท รวม 8.2 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด

ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67 เช็กที่นี่

เงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ โอนให้หลายวันแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยวางแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 ครั้ง เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินรวม 54,336 ล้านบาท
 

อัปเดตเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุด

แม้ว่า รัฐบาลและผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดทำแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร เป็นรายภูมิภาคแบ่งเป็น 5 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัตินั้น สาขา ธกส. ในต่างจังหวัด ได้แจ้งนัดจ่ายเงินโอนเงินเงินช่วยเหลือชาวนาไรละพันบาท บางพื้นที่ได้ก่อน แต่บางสาขานัดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คาดโอนครบไม่เกินสิ้นปีนี้ ตัวอย่าง เช่น ธกส. สาขาในศรีสะเกษ 

เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

 

เช็คเงินไร่ละ 1000 เช็คเงินธกส

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้า

  เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

  -ไอโฟน

  เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

  - แอนดรอยด์

   
 • บัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family 
  เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

 

เช็คเงินเกษตรกร 66

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 คลิกที่นี่ farmer.doae.go.th

เช็กเงินช่วยเหลือชาวนา

เกษตรกรชาวนา ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา ของ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. จะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ปรากฏขึ้นข้อความเตรียมรับเงิน ในเดือนพฤศจิกายน 2566 และภายในเดือนธันวาคม 2566 สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac 
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กดค้นหา
4.ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ / เลขที่บัญชี / วันที่โอน / สาขา ธกส. / สถานะ ให้ท่านทราบ

 

เงินเกษตรกรไร่ละ 1000 เข้าวันไหน 2566 ตรวจสอบไร่ละ 1000 ปี 66 67

ที่มา - ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.