ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 เช็กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 เช็กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 เช็กที่นี่ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 , 39 และ 40 กรณีไม่พบชื่อทำอย่างไร เช็กที่นี่

"ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566" เช็กที่นี่ นายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 , 39 และ 40 กรณีไม่พบชื่อทำอย่างไร โดยตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (21 พ.ย.2566) เป็นต้นไป

ตามที่ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เป็นวันเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวน 9 แสนคน ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากช่องทางต่างๆได้ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th (คลิก) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 เช็กที่นี่

กรณีหากไม่พบรายชื่อทำอย่างไร?

ตอบ : หากไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นขอแจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดทุกวันในเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ทุกวันในเวลาราชการ

ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566

  • 11-17 พ.ย.2566 สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ
  • 18-20 พ.ย.2566 ผู้สมัครคัดค้านความเห็นของสำนักงานประกันสังคม
  • 21 พ.ย.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
  • 22 พ.ย. - 14 ธ.ค.2566 ขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • 1 ธ.ค.2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร
  • 2-6 ธ.ค.2566 ขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 18 ธ.ค.2566 ประกาศเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 24 ธ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้ง กำหนดเข้าคูหาเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

 

cr : สำนักงานประกันสังคม