อช.ภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมลานสน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

อช.ภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมลานสน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณลานสน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข่าวสารเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณลานสน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณลานสนประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด ซึ่งขั้นตอนการท่องเที่ยวมีดังนี้

1. นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องทำการจองเข้าอุทยานฯ ผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 300 คน/วัน (จองผ่าน QueQ 210 คน และ Walk in 90 คน)

2. หลังจากที่จองเข้าอุทยานฯ ผ่าน QueQ เรียบร้อยแล้ว สามารถจองเต็นท์และอุปกรณ์เครื่องนอนได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php
3. ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 

นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้ปรับเวลาลงทะเบียนเป็น 08.00 – 13.00 น. หากมาหลังจาก 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นลานสนทุกกรณี อย่างไรก็ตาม การรับบัตรคิว Walk-in นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับบัตรคิวที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมด้วยตนเองทุกท่าน โดยสามารถรับได้ในเวลา 00.01 – 13.00 น. ของทุกวัน

ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จองผ่าน QueQ รายชื่อที่จองมาจะต้องตรงกับผู้ที่จะเข้า ถ้าหากชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับผู้ที่จะเข้า หรือใส่ข้อมูลไม่ครบ ทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09 5629 9528 , 09 1024 7633

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 0 – 2561 – 0777

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม