ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ระกอบด้วย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโตนรากไทร น้ำตกโพธิ์หินดาด เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2566 ประกอบด้วย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกโตนรากไทร น้ำตกโพธิ์หินดาด เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู

นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นได้ ซึ่งลานกางเต็นท์ยังเปิดให้เข้าท่องเที่ยวพักแรมได้ตามปกติ และนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบของอุทยานฯ

 

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ป่าเขาสามหลั่นอยู่ใกล้ กทม.มาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกเขาสามหลั่น ซึ่งนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี การเดินทางคมนาคมสะดวกสบายสามารถเดินทางจาก กทม.ไป-กลับได้ในวันเดียว มีเนื้อที่ประมาณ 27,856.25 ไร่ หรือ 44.57 ตารางกิโลเมตร

ขณะที่สภาพป่าภายในอุทยานฯ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แดง ประดู่ พลวง เต็ง รัง ตะเคียนทอง มะค่าโมง ตะแบก เป็นต้น และพันธุ์ไม้อื่นๆที่ทำการสำรวจไว้กว่า 800 ชนิด ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกไม้ไผ่ชนิดต่างๆตลอดจนหวาย และกล้วยไม้ เป็นต้น

สำหรับสัตว์ที่มีอาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง กระจง ลิง หมูป่า กระรอก กระแต และนกชนิดต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว