ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน 4 จว.ภาคใต้ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 จริงหรือ?

ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน 4 จว.ภาคใต้ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 จริงหรือ?

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า ประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน 4 จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน 4 จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 ในเขตพื้นที่ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

จึงขอให้พี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการทำประมง โดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้น เครื่องมืออื่น ๆ ห้ามทำโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสามสิบล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครอง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมประมง เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www4.fisheries.go.th หรือโทร 02-562-0600-15

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์