ธ.ก.ส.เติม 3 พันล้าน เสริมสภาพคล่องประมงไทย

​ธ.ก.ส.ได้จัดสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท  ตามมติ​ ครม.               ให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท

 

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​ ไพศาล หงษ์ทอง ระบุ ​ธ.ก.ส.ได้จัดสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท  ตามมติ​ ครม. ให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย7%ต่อปี​ โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ย 3%ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียง 4%ต่อปี ผู้สนใจสามารถ​ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่วันนี้- 31ต.ค.66