'ยุบสภา' แล้ว อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังไงต่อ เช็กยอดล่าสุด

'ยุบสภา' แล้ว อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังไงต่อ เช็กยอดล่าสุด

อัปเดตล่าสุด กรณี 'ยุบสภา' แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังไงต่อ เริ่มใช้สิทธิเมื่อไร ที่นี่มีคำตอบ ขั้นตอนเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดตามความคืบหน้า ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือ ลงทะเบียนบัตรคนจน อยู่ในขั้นตอน เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตามด้วย ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และ ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกระทรวงการคลัง mof.go.th และ welfare.mof.go.th

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย

 สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย


เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

อัปเดตวันนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ชี้คลังยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66 ตามเดิม แม้รัฐบาลยุบสภาแล้ว กระทรวงการคลัง ยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคงเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ตามกำหนดเดิม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วก็ตาม โดยผู้ที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ ดังนี้ 
ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พฤษภาคม 
ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2566 
ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 กรกฎาคม 2566 
 ผู้ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 สิงหาคม 2566

\'ยุบสภา\' แล้ว อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ยังไงต่อ เช็กยอดล่าสุด
 

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้ว จะต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ เพื่อรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านคอลเซ็นเตอร์ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่าสิบล้านราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งล้านราย
 

สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก หรือ welfare.mof.go.th คลิก
    ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

 

 

cr. กระทรวงการคลัง