บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตน-อุทธรณ์ ถึงไหนแล้ว

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตน-อุทธรณ์ ถึงไหนแล้ว

ตรวจสอบ เช็คสิทธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตน-ยื่นอุทธรณ์ ถึงไหนแล้ว เช็กให้แล้วจากกระทรวงการคลัง mof.go.th

เกาะติดความเคลื่อนไหว เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และยื่นอุทธรณ์ผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด ถึงไหนแล้ว กรุงเทพธุรกิจ เช็กให้แล้วจากกระทรวงการคลัง mof.go.th ตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ความคืบหน้าการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทะลุ 10 ล้านรายแล้ว


ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กว่า 1 ล้านราย

สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิก 
  • welfare.mof.go.th คลิก
    ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อัปเดตล่าสุด ยืนยันตัวตน-อุทธรณ์ ถึงไหนแล้ว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

พร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ธนาคารออมสิน สาขานครสวรรค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครสวรรค์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านท้องคลอง อำเภอเก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566

 


ตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

เดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

การยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร และเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ welfare.mof.go.th ในวันถัดไป

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

โดยหากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 และตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ

 สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่าน สวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คลิก หรือ welfare.mof.go.th คลิก ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล โดยต้องติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ
ที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องซึ่งผู้อุทธรณ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  โดยกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะประกาศผลการอุทธรณ์ให้ทราบ

อ้างอิง กระทรวงการคลัง