โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'

'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯให้ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร. ๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

กําหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบําเพ็ญพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชทานน้ำหลวง
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ ๑๘ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
กําหนดการบําเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระ
รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหาร และบังสุกุล
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. พิธีกงเต็ก

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีคํานับศพ

 

(หมายเหตุ ร่วมบําเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)