ประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อการกุศลมากมาย

ประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อการกุศลมากมาย

เปิดประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บุตรสาวของ เจ้าสัวกิ้งจู แซ่จิ๋ว คู่สมรสของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี

เปิดประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วจากการรายงานก่อนหน้านี้

สำหรับ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี บุตรสาวของ เจ้าสัวกิ้งจู แซ่จิ๋ว คู่สมรสของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเบฟฯ ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี จากพณิชยการราชดำเนิน

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณาได้มีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

ปัจจุบัน คุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่ รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อาลัย 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' แห่งไทยเบฟฯ

กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited และรองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited

นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา ยังดำรงตำแหน่งกรรมการด้านสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ กรรมการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแก่สภากาชาดไทย กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นต้น

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ความ สามารถทางด้านการบริหารได้บริหารกิจการของบริษัท สุรา มหาราษฎร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ เครือบริษัท ที.ซี.ซี ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์ลส เบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้ศาสตร์ทางด้านการ บริหารธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ ของกิจการให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ 

อีกทั้ง ยังเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอีกมากมาย อาทิ เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในงานแสดงกล้วยไม้เอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 4 ซึ่งทางสถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี พ.ศ.2535 จำนวนเงิน 4 ล้านบาท และเป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเงิน 9 ล้านบาทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุน กองทุนแม่ฟ้าหลวง ของสมเด็จย่า ในโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นผลให้โครงการพัฒนาดอยตุงประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

คุณหญิงวรรณา ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ เช่น กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล