อาลัย 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' แห่งไทยเบฟฯ

อาลัย 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' แห่งไทยเบฟฯ

อาลัยสิ้น 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' แห่งไทยเบฟฯ ภรรยาเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีระดับแสนล้านของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงาน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถึงแก่กรรม เมื่อเวลา 01.24 น. เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2566 หลังป่วยมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นภรรยาคู่ชีวิตของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีระดับแสนล้านของไทย เจ้าของกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อาลัย 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' แห่งไทยเบฟฯ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร. ๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด
 

กําหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบําเพ็ญพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระราชทานน้ำหลวง
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วันที่ ๑๘ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
กําหนดการบําเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระ
รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหาร และบังสุกุล
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. พิธีกงเต็ก

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีคํานับศพ

(หมายเหตุ ร่วมบําเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)

ธุรกิจครอบครัวสิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณาได้มีประสบการณ์ร่วมกับนายเจริญในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

คุณหญิงวรรณา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาทิ เช่น ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประวัติคุณหญิงวรรณา และครอบครัวสิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี สมรส เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี สมรส มีบุตร 5 คนได้แก่

1.นางอาทินันท์ พีชานนท์ 
2.นางวัลลภา ไตรโสรัส 
3.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
4.นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล 
5.นายปณต สิริวัฒนภักดี

ทีซีซี กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี

คุณเจริญเกิดและเติบโตในย่านธุรกิจทรงวาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไชน่าทาวน์ ในครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองซัวเถา อำเภอเท่งไฮ้ คุณเจริญได้เริ่มทำการค้าตั้งแต่เยาว์วัย ต่อมาได้สมรสกับคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนากิจการจากเล็กสู่ใหญ่ จากการขายสินค้าให้โรงงานสุรา พัฒนามาสู่การเป็นเจ้าของโรงงานสุรา จนได้รับสัมปทานโรงงานสุราทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยุคการค้าสุราเสรี ได้ประมูลโรงกลั่นสุราในนามกลุ่มแสงโสม และได้ขยายกิจการไปสู่ธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น เบียร์ แอลกอฮอลล์ น้ำตาล บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ตลอดจนได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การลงทุนในกลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล กลุ่มนอร์ธปาร์ค กลุ่มพันธ์ทิพย์ กลุ่มเกษตร รวมทั้งได้เข้าลงทุนในกิจการของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ เช่น กลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และกลุ่มอาคเนย์ประกันภัย ประกันชีวิต เป็นต้น

การที่ดำเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันได้นั้น คุณเจริญได้กล่าวเสมอว่า มาจากรากฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวที่ได้เน้นย้ำความมีคุณธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และเมื่อมีครอบครัว คุณเจริญได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้รับคำชี้แนะจากพ่อตาซึ่งให้หลักยึดด้วยคำจีน 4 คำ คือ ยิ่ม (ความอดทน จะทำให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย) เหยียง (ความเสียสละ จะทำให้พ้นภัย) แจ๋ (ความเงียบ สุขุม ทำให้เกิดปัญญา) และ ลัก (ความร่าเริง จะมีสุขอายุยืน) ทั้งหมดนี้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา ยึดถือเสมอมา สำหรับคุณหญิงวรรณานั้น นอกจากจะร่วมบริหารกิจการแล้วยังรับภาระดูแลบุตรธิดา ให้ได้รับการศึกษาอย่างดีทุกคน ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลายด้าน

พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานนามสกุล “สิริวัฒนภักดี”

คุณเจริญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) และปฐมดิเรก คุณาภรณ์ (ป.ภ.) ในขณะที่คุณหญิงวรรณา ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ.) และทั้งสองยังได้รับปริญญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ

ปัจจุบัน คุณหญิงวรรณา ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี

 • รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 • รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)