การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชวนทำตามง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชวนทำตามง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถทำตามง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

  • ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315 บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าผ่าน welfareregis.pea.co.th (คลิกที่นี่)

1. เลือกลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ

2. เลือกยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวส่วนที่ 1, 2, 3 เลือกถัดไป

4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือกยืนยันการลงทะเบียน

5. ป้อนรหัส OTP ยืนยันการลงทะเบียน

6. ยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชวนทำตามง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

 

  • หากลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2566
  • หากลงทะเบียนหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สแกน qr code ให้สังเกตลิงก์ที่ลงท้ายด้วย pea.co.th เท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน 'ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ' ผู้ยืนยันตัวตน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' สำเร็จ

- สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ไทม์ไลน์ รวมทุกช่องทางลงทะเบียนลดค่าน้ำ ค่าไฟ

- ลงทะเบียน 'ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ' สำหรับผู้ถือ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' 15 มี.ค.นี้

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กฟน.

ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ meagate1.mea.or.th/welfareregis (คลิก)

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้นๆ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

โดยสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ มีดังนี้

  • ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชวนทำตามง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน