MEA ชวนลงทะเบียนค่าไฟ บัตรประชารัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน ทำตามง่ายๆเช็กเลย

MEA ชวนลงทะเบียนค่าไฟ บัตรประชารัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน ทำตามง่ายๆเช็กเลย

MEA แจ้งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้

- ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

- ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ

- ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

MEA ชวนลงทะเบียนค่าไฟ บัตรประชารัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน ทำตามง่ายๆเช็กเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดวันนี้ (15 มี.ค.66) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ประสงค์รับสิทธิ์มาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป  

  • ขั้นตอนการ ลงทะเบียนค่าไฟ

1.ลงทะเบียนได้ที่ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis (คลิก)

2.กรอกข้อมูล อาทิ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ,บัญชีแสดงสัญญา ,ที่อยู่ ,หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,ชื่อผู้ติดต่อ ,นามสกุลผู้ติดต่อ ,เบอร์โทรศัพท์

3.กดเครื่องหมายยินยอม และลงทะเบียน

MEA ชวนลงทะเบียนค่าไฟ บัตรประชารัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน ทำตามง่ายๆเช็กเลย

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ กฟน.

  • หากลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. จะได้ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท
  • หากลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ 
  • หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิ์สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

MEA ชวนลงทะเบียนค่าไฟ บัตรประชารัฐ ไม่เกิน 315 บาท/เดือน ทำตามง่ายๆเช็กเลย

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th