สอบ ก.พ 66 ล่าสุด เปิดเงื่อนไขรับสมัคร 2 รูปแบบ ป.ตรี ป.โท ทุกระดับ รีบเช็กเลย

สอบ ก.พ 66 ล่าสุด เปิดเงื่อนไขรับสมัคร 2 รูปแบบ ป.ตรี ป.โท ทุกระดับ รีบเช็กเลย

สำนักงาน ก.พ. อัปเดตล่าสุด สอบ ก.พ.66 หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ

สำนักงาน ก.พ. อัปเดตล่าสุด สอบ ก.พ.66 หรือการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 เตรียมเปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบ Paper & Pencil และ e-Exam สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper&Pencil)

เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

เงื่อนไข

  • การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil

สามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ : https://job3.ocsc.go.th (คลิกที่นี่)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

เลือกหัวข้อ : ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566)

 

สอบ ก.พ 66 ล่าสุด เปิดเงื่อนไขรับสมัคร 2 รูปแบบ ป.ตรี ป.โท ทุกระดับ รีบเช็กเลย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ก.พ 66 มาแล้ว เช็กกำหนดการที่นี่ รับสมัครวันไหน สอบเมื่อไหร่ รวมไว้ให้ครบจบ

- สอบ ก.พ.2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้แล้ว เช็กวัน เวลาเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก.

- ก.พ 65 ประกาศผลสอบ-รายชื่อผู้สอบผ่านทุกศูนย์สอบทั้ง 15 แห่ง เช็กที่นี่

 

2.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (e-Exam)

เปิดรับสมัครสอบระดับ ป.ตรี และ ป.โท รวมทั้งสิ้น 186,158 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

เงื่อนไข

  • การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper & Pencil

 สามารถ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (คลิก)

เลือกหัวข้อ : ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566)

 

สอบ ก.พ 66 ล่าสุด เปิดเงื่อนไขรับสมัคร 2 รูปแบบ ป.ตรี ป.โท ทุกระดับ รีบเช็กเลย

 

CR : สำนักงาน ก.พ.