ก.พ 65 ประกาศผลสอบ-รายชื่อผู้สอบผ่านทุกศูนย์สอบทั้ง 15 แห่ง เช็กที่นี่

ก.พ 65 ประกาศผลสอบ-รายชื่อผู้สอบผ่านทุกศูนย์สอบทั้ง 15 แห่ง เช็กที่นี่

ก.พ 65 โดย สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565 ทั้ง 15 ศูนย์สอบ และสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านรายบุคคลได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ก.พ 65 โดย สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565 ซึ่งสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านรายบุคคลได้ ในวันนี้ (20 ม.ค.2566) เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

เลือกหัวข้อ : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil)

หัวข้อย่อย : ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) จากนั้นเลือกศูนย์สอบและระดับตามที่ต้องการได้เลย ซึ่งจะประกอบด้วย

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) 
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) 
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (คลิกที่นี่)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาโท (คลิกที่นี่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สอบ ก.พ.2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้แล้ว เช็กวัน เวลาเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก.

 

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (คลิกที่นี่)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) (คลิกที่นี่)
 • ระดับปริญญาโท (คลิกที่นี่)

ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย) 
 • ระดับปริญญาโท 

ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 ลำปาง

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 14 นครศรีธรรมราช

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 15 สงขลา

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 • ระดับปริญญาตรี (เช้า) 
 • ระดับปริญญาตรี (บ่าย)
 • ระดับปริญญาโท

 

ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.