ประกันสังคม จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 7 กรณี เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆยื่นรับด้วยตนเอง

ประกันสังคม จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 7 กรณี เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆยื่นรับด้วยตนเอง

ประกันสังคม ล่าสุดรายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี ณ จุดจ่ายเงินทุกช่องทางทั่วประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2565

สำนักงานประกันสังคม รายงานการจ่ายประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม 7 กรณี ณ จุดจ่ายเงินทุกช่องทางทั่วประเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เจ็บป่วย 

- ผู้ใช้บริการ 99,290 ครั้ง จำนวนเงิน 64,418,479.05 บาท

คลอดบุตร 

- ผู้ใช้บริการ 32,139 ครั้ง จำนวนเงิน 538,213,019.49 บาท

ทุพพลภาพ 

- ผู้ใช้บริการ 23,761 ครั้ง จำนวนเงิน 82,352,025.45 บาท

ตาย

- ผู้ใช้บริการ 6,466 ครั้ง จำนวนเงิน 200,249,670.12 บาท

สงเคราะห์บุตร 

- ผู้ใช้บริการ 1,297,013 ครั้ง จำนวนเงิน 1,086,058,850.00 บาท

บำเหน็จชราภาพ

- ผู้ใช้บริการ 27,569 ครั้ง จำนวนเงิน 957,629,809.08 บาท

บำนาญชราภาพ

- ผู้ใช้บริการ 513,641 ครั้ง จำนวนเงิน 1,493,256,236.09 บาท

ว่างงาน

- ผู้ใช้บริการ 233,796 ครั้ง จำนวนเงิน 707,340,424.75 บาท

 

ประกันสังคม จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 7 กรณี เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆยื่นรับด้วยตนเอง

 

เปิดขั้นตอนยื่นรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Self Service ง่ายๆ ใน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.เข้าเว็บประกันสังคม www.sso.go.th และเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน

2.ใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือทำการสมัครสมาชิกก่อน

3.เลือกกดเข้า ระบบ e-Self Service

4.เลือกกดเข้า ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

5.เลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ตามกรณีที่ท่านมีสิทธิ

6.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อ พร้อมอัปโหลดเอกสารตามระบบได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 7 กรณี เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆยื่นรับด้วยตนเอง

 

cr : สำนักงานประกันสังคม