เช็กเลย! "ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิประโยชน์ 5 โรคผ่าตัดรักษาฟรี

เช็กเลย! "ประกันสังคม ปี 2566" เพิ่มสิทธิประโยชน์ 5 โรคผ่าตัดรักษาฟรี

"สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2566" เพิ่ม 5 โรคผ่าตัดรักษาฟรีให้แก่ผู้ประกันตน พร้อมบริการดูแลสุขภาพเชิงรุก ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจในสถานประกอบการ

สำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สิทธิประกันสังคม ปี 2566 มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มการบริการ ให้กับผู้ประกันตน ทั้งเรื่องสุขภาพ และที่อยู่อาศัย ดังต่อไปนี้ 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัดให้กับผู้ประกันตน

เพิ่มสิทธิประกันสังคม เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรงผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ 

1.โรคมะเร็งเต้านม

2.ก้อนเนื้อที่มดลูก 

3.โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี 

4.โรคหลอดเลือดสมอง 

5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

เช็กเลย! \"ประกันสังคม ปี 2566\" เพิ่มสิทธิประโยชน์ 5 โรคผ่าตัดรักษาฟรี

สำนักงานประกันสังคม จะติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป

โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ฟรี! ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ ในสถานประกอบการ ร่อง ใน 7 จังหวัด  สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ 

2. แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง น้อย 
 

3.โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน ติดตามผล ระบบ Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม 

4.ตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยง (หลัง) 

เช็กเลย! \"ประกันสังคม ปี 2566\" เพิ่มสิทธิประโยชน์ 5 โรคผ่าตัดรักษาฟรี

ผู้ประกันตนได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะโอกาสการเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือด และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เกิดเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในสถานประกอบการ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์